Ngày của túi giấy trên thế giới là ngày nào?

Ngày Túi giấy Thế giới được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của rác thải nhựa đến môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Sự sử dụng túi giấy tái chế đóng gói là một trong những cách đóng góp quan trọng để giảm thiểu lượng rác thải nhựa. Túi giấy có khả năng phân hủy tự nhiên và đáp ứng các tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Thay vì sử dụng túi nhựa một lần sử dụng, sử dụng túi giấy tái chế sẽ giảm thiểu lượng rác thải nhựa và giúp cho môi trường trở nên sạch đẹp hơn.

Vì vậy, Ngày Túi giấy Thế giới là dịp để mọi người nhớ lại tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến môi trường và hành động để giảm thiểu lượng rác thải này bằng cách sử dụng các sản phẩm đóng gói thân thiện với môi trường, bao gồm cả túi giấy. Ngoài ra, việc tái chế túi giấy cũng đóng góp đáng kể cho việc giảm thiểu lượng rác thải và bảo vệ môi trường.

Chúng ta hãy cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của rác thải nhựa bằng cách sử dụng túi giấy tái chế và các sản phẩm đóng gói thân thiện với môi trường. Hãy tưởng tượng một thế giới trong đó chúng ta không còn phải đối mặt với những vấn đề về rác thải nhựa và chúng ta cùng nhau chăm sóc và bảo vệ môi trường cho tương lai của chúng ta.                                                     


Post a Comment

Previous Post Next Post